สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าออนไลน์

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

 • - สั่งซื้อผ่านทางระบบสั่งซื้อทาง Website โดยเลือกสินค้าที่สนใจ จากนั้นคลิก “Buy Now” จากนั้นจะปรากฏหน้าตะกร้าสินค้า ท่านสามารถเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการได้จากหน้านี้
 • - หากท่านต้องการเลือกสินค้าอื่นๆ ให้คลิก Continue Shopping หรือเลือกสินค้าที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิก Go to Checkout
 • - จากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่ หน้าลงทะเบียนผู้ใช้งาน เลือก Register เพื่อสมัครสมาชิกซึ่งสะดวกต่อการสั่งซื้อ และยังสามารถรับสิทธิ์ประโยชน์และส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆ (หรือเลือก Continue As Guest เพื่อดำเนินการสั่งซื้อทันทีแบบเร่งด่วน) หรือ / เลือก Sign In ในกรณีที่มีชื่อบัญชีอยู่แล้ว

จากนั้นจะปรากฏหน้าการกรอกข้อมูลการจัดส่งและข้อมูลการออกใบเสร็จ กรอกชื่อนามสกุลผู้สั่ง ข้อมูลสถานที่จัดส่ง และเบอร์ติดต่อ (ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Same as billing address ในกรณีที่ข้อมูลการจัดส่งและข้อมูลการออกใบเสร็จเป็นข้อมูลเดียวกัน) คลิก Continue เพื่อดำเนินการต่อ

 • - ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าเงื่อนไขและอัตราค่าจัดส่ง อ่านเงื่อนไขและกดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” คลิก Continue เพื่อดำเนินการต่อ
 • - เมื่อระบบเข้าสู่หน้าการชำระเงิน ให้เลือกวิธีการชำระเงินด้วย Credit Card กรุณากรอกข้อมูลบัตรให้ครบถ้วน หรือเลือกวิธีชำระเงินโดยการโอนเงิน Bank Transfer คลิก Continue เพื่อยืนยัน เมื่อขึ้นหน้าสรุปรายการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน จากนั้นกดปุ่ม Place Your Oder เพื่อสิ้นสุดการสั่งซื้อ
 • - ในกรณีชำระด้วยการโอนเงิน เมื่อท่านโอนเงินผ่านทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันการชำระเงิน:
  • 1. ยืนยันการชำระเงินแบบลงทะเบียนสมาชิก: โดยคลิก ส่งหลักฐานการโอน / Upload Your Slip  เลือกธนาคารที่ท่านชำระ จากนั้นกรอกข้อมูลและอัพโหลดรูปสลิปยืนยัน
  • 2. ในกรณีที่ไม่ได้สมัครสมาชิก (Continue As Guest) ให้ถ่ายรูปสลิปยืนยันส่งมาทางช่องทางการติดต่อดังนี้
   • - E-mail: info@proplugin.com
   • - Line ID : @proplugin
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสลิปสั่งซื้อแล้วจะติดต่อกลับไปภายใน [24] ชั่วโมง ในช่วงเวลาทำการ [ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.30 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์]

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อผ่าน Hotline: 061–571-0696 หรือ Email: info@proplugin.com

หมายเหตุ: เวลาทำการของการตรวจสอบการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.30 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์


Purchasing via online service system

This service system is very convenient and safe for you to order our goods anytime as follows;

·         - When you found the goods that you would like to order on our website, please click “Buy Now”. Then the system will show you the ordered item on “Cart” page. Here you can choose the quantity of item you like to order.

·         - If you would like to order more items, please click “Continue Shopping”.

However, if you have already finished your order, please click “Check out”.

·         - Then the system will take you to the registration page, for the registered member, sign in. if you are the new customer, please click “Register” to apply for the member in order to make your purchasing more convenient and enable you to get more privileges and discount. Otherwise, you can click “Continue As Guest” if you would not like to apply for the member.

·         Then the system will take you to “Shipping” page, enter your shipping address and billing address. Then click “Continue” to proceed further.

·         - If you have read and understood our shipping condition, please click “Accept” and “Continue” toproceed further.

·         - Then choose the payment methods between “Credit Card” or “Bank Transfer”, click “Continue” to proceed further. When the system show you the conclusion of order, please check all detail and click “Place Your Oder” to finish your purchasing.

·         - In the case of payment via Bank Transfer, Please show us the bank slip to confirm the payment as follow;

    1. Confirm the payment as member: Click “Upload Your Slip” on the payment page/ choose your payment bank/ complete your information and upload your slip picture. 

    2. Confirm as a guest: Please send your slip picture through our e-mail and Line ID.

- E-mail: info@proplugin.com

- Line ID : @proplugin


·         When our staff receive your slip. They will contact you back within 24 hours. [In the office hours from10.00A.M. - 18.30 P.M. / except the weekend and Public Holiday]


Check your order status

Hotline: 061–571-0696 / Email: info@proplugin.com

Remark:  you can check your order status in the office hours from 10.00A.M. - 18.30 P.M. / except the weekend and public holiday.