นโยบายการรับประกันสินค้า

Warranty Policy (English Language Click Here!)


สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ [proplugin.com] มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต และผู้นำเข้า (เงื่อนไขการรับประกันแตกต่างกันตามยี่ห้อ รุ่น ประเภทของสินค้า) โดยเงื่อนไขการรับประกัน จะระบุไว้ใน website สำหรับสินค้าแต่ละรุ่น หรือท่านสามารถสอบถามได้ขณะสั่งซื้อ โดยสินค้าจากทางบริษัทจะมีการติด Void รับประกันสินค้า หรือใบรับประกันสินค้า โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะมีการระบุเดือน/ปีที่ซื้อ

นโยบายการรับคืนสินค้า

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน เปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไปจากบริษัท โดยที่มิได้มีความเสียหาย หรือบกพร่องจากการใช้งานปกติ โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับซ่อม หรือเคลมสินค้าที่ไม่ได้ซื้อไปจากบริษัท โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

 1. ติดต่อไปยังร้าน และสาขาที่ท่านซื้อสินค้าโดยตรง
 2. ส่งมาที่บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัดเลขที่ 671/4 หน้าปากซอย 5/1 ใกล้ Big C Extra (คาร์ฟูร์ลาดพร้าวเดิม)ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Tel : 0-2511-4187

**โปรดนำใบเสร็จมาด้วยทุกครั้ง**

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

 1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
 3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

 1. สินค้าหมดประกัน
 2. ไม่มีใบเสร็จ
 3. ไม่มี Void ของทางบริษัท
 4. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
 5. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
 6. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข
 7. ตัวหูฟังไม่ครอบคลุมกรณีสายขาดใน
 8. สินค้าประเภทลำโพงและตู้แอมป์ทุกรุ่นประกันไม่ครอบคลุมดอกลำโพง