4 โครงสร้างคอร์ดเบื้องต้น ที่คนทำเพลงต้องรู้

ในการทำเพลงนั้น การมีความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีที่ดีจะช่วยให้สามารถทำเพลงได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคิดทำนอง หรือทางเดินคอร์ด เพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลย ก็อาจจะทำให้ทำงานได้ช้าลง และลองผิดลองถูกจนเสียเวลาได้

วันนี้ ProPlugin จะมาแนะนำโครงสร้างคอร์ดพื้นฐานสำหรับคนทำเพลง เพื่อนำไปต่อยอดในการคิดคอร์ดเพื่อใช้ในการทำเพลง และการเล่นดนตรีกันครับ

โครงสร้างคอร์ดที่ ProPlugin จะนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องนักดนตรีทุกคนนำไปเรียนรู้ และทำความเข้าใจกันวันนี้ จะเป็น 4 ประเภทคอร์ดพื้นฐานที่นักดนตรีควรจะศึกษาไว้ เพราะ 4 ประเภทคอร์ที่เรากำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะมีลักษณะของเสียง อารมณ์ และหน้าที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งเราจะกล่าวถึงแค่โครงสร้างเพื่อให้ทุกท่านเข้าเบื้องต้น ซึ่งก็ประกอบไปด้วยคอร์ดประเภท Major, Minor, Diminished และ Augmented

มาดูกันว่าคอร์ดทั้ง 4 ประเภทนั้นมีโครงสร้างอย่างไร และแยกย่อยเป็นแบบใดได้อีกบ้าง

1.Major

Major7 : 1 3 5 7 

เช่น Cmaj7 : C E G B

Dominant7 : 1 3 5 b7 

เช่น C7 : C E G Bb

Major6 : 1 3 5 6 

เช่น C6 : C E G A

2.Minor

Major7 : 1  b3  5  7  

เช่น CmM7 (C minor Major7) : C  Eb  G  B 

minor7 : 1  b3  5  b7  

เช่น Cm7 : C  Eb  G  Bb

minor6 : 1  b3  5  6  

เช่น Cm6 : C  Eb  G  A

minor7(b5) : 1  b3  b5  b7  

เช่น Cm7(b5) : C  Eb  Gb  Bb 

3.Diminished

Diminished7 : 1 b3 b5 bb7(6) 

เช่น Cdim7 : C Eb Gb Bbb(A)

Half Diminished(อันเดียวกับ minor7(b5)) : 1 b3 b5 b7 

เช่น Cm7(b5) : C Eb Gb Bb

4.Augmented

Augmented Major7 : 1 3 #5 7 

เช่น CaugM7 : C E G# B

Augmented7 : 1 3 #5 b7 

เช่น Caug : C E G# Bb

ใส่ความเห็น