High Pass and Low Pass

รู้ไว้ก่อนใช้งาน High Pass และ Low Pass Filter

วันนี้เราจะพามาเจาะลึก High Pass Filter (HPF) และ Low Pass Filter (LPF) เพื่อให้พี่ๆน้องๆเข้าใจกันมากขึ้น ว่า 2 Filter นี้ คืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

Live_Sound

มือมิกซ์ Live Sound ควรรู้อะไรบ้าง

งานมิกซ์ Live Sound ถือเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำเพลงดนตรีมีความน่าฟัง แน่นอนว่าดนตรีดีๆเกิดจากบทเพลงที่ถูก…..

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิค Solo กีตาร์ด้วย Mode

ซ้อมเยอะช่วยให้เก่งไว แต่ถ้าศึกษาทฤษฎีไว้ก็จะเก่งไวขึ้นไปอีก ProPlugin แนะนำ Mode สำหรับสร้าง Solo สูตรลัดสำหรับมือกีต้าร์

อ่านเพิ่มเติม