จัดส่งฟรีในวันถัดไป  เมื่อสั่งซื้อครบ 500 บาท*
รับประกัน สินค้าของแท้ 100% ประกันศูนย์ไทย
สามารถ ผ่อนชำระ ได้

คุณกำลังมองหา ผู้ให้บริการด้านการ ติดตั้งระบบเสียง ครบวงจรอยู่หรือไม่?

การรับประกันและเปลี่ยนคืนสินค้า

การรับประกันและเปลี่ยนคืนสินค้า

สำหรับภายในประเทศ จัดส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท

การรับประกันและเปลี่ยนคืนสินค้า

สินค้าที่ซื้อจาก ProPlugin มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต และผู้นำเข้า (เงื่อนไขการรับประกันแตกต่างกันตามยี่ห้อ รุ่น ประเภทของสินค้า) โดยเงื่อนไขการรับประกัน จะระบุไว้ใน website ของสินค้านั้นๆ หรือท่านสามารถสอบถามได้ขณะสั่งซื้อ การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวสินค้าเท่านั้น ระยะเวลาการรับประกันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยยึดวันที่ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นสำคัญ

สำหรับสินค้าเสียภายใน 15 วัน ที่ซื้อจาก ProPlugin นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 15 วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การสั่งซื้อเป็นวันแรก)
 2. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน* ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
 3. ทางบริษัทฯ ทดสอบแล้วว่าสินค้ามีอาการเสียจริง
 4. คืนอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมดให้ครบถ้วน เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ สภาพสินค้าจะต้องสมบูรณ์เหมือนใหม่และไม่มีรอย

**โปรดแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาด้วยทุกครั้ง**

สำหรับสินค้าเสียในระยะเวลาประกันที่ซื้อจาก ProPlugin กรณีที่สินค้ามีปัญหาหลังจาก 15 วัน ลูกค้าสามารถส่งคืนเข้าศูนย์เพื่อรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือส่งมาที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการซ่อมหรือเคลม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ซ่อม หรือ เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของแต่ละบริษัทผู้ผลิต / ผู้นำเข้า
 2. กรณีซ่อมไม่ได้และไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันเปลี่ยนให้ การเปลี่ยนจะทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 3. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน หรือสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน*


กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจาก ProPlugin จะได้รับการประกันในกรณีชำรุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับ ประกันสินค้าในกรณีที่เกิดเหตุดังนี้

 • การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ไฟฟ้าตก ไฟเกิน การขนส่ง เป็นต้น
 • ความประมาทซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ การซ่อมแซมแก้ไข ดัดแปลงตัดต่ออุปกรณ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือถูกดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ใช่ช่างซ่อมของทางบริษัทฯ
 • ไม่มีหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ (Serial Number) หรือ ถูกลบหรือแก้ไข
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน
 • สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่ แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลาย ปริ้นท์ขาด มีแมลง มีการเขียนด้วยปากกาเคมีที่ตัวสินค้า เป็นต้น
 • สินค้าประเภทหูฟังทุกรุ่นการประกันไม่ครอบคลุมกรณีสายขาดใน
 • สินค้าประเภทลำโพงและตู้แอมป์ทุกรุ่นการประกันไม่ครอบคลุมดอกลำโพง

หมายเหตุ : ไม่รับซ่อมหรือรับฝากซ่อมสินค้าที่ทางบริษัทไม่ได้ขายออกไปในทุกกรณี

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพของสายสัญญาณ PROTONE ทาง ProPlugin CARE จึงมีนโยบายรับประกัน สายสัญญาณ PROTONE เป็นเวลา 1 ปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • หากพบสินค้าชำรุดเกิดจากขั้นตอนการผลิตภายใน 15วัน ลูกค้าสามารถส่งกลับมาแก้ไขให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้สินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วก่อนส่งถึงลูกค้า
 • สินค้ารับประกัน 1ปี กรณีจุดเชื่อมต่อมีปัญหาสามารถส่งแก้ไขได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สายจะต้องไม่ขาดใน (ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ) และคอนเนคเตอร์ไม่หลุดจากสายหรือชำรุดหักงอ ลูกค้าสามารถส่งมาให้แก้ไขได้ภายใน ระยะเวลา 1ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จหรือแพ็กเกจของสาย ที่มี serial number ของสินค้ามา ด้วยทุกครั้ง
 • สำหรับสินค้านอกเงื่อนไข 15วัน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ โดยจะประเมิณราคาและแจ้งลูกค้าก่อน ส่งกลับ

ติดต่อ Proplugin

ProPlugin Care

677/89 ซอยลาดพร้าว 5/1 ถนน ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทร.081-910-6949

Line ID : @ProPluginCARE

เปิด : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:30 น. - 18:30 น.

เวลาปิดทำการหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ระยะเวลารับประกันสินค้าของแต่ละแบรนด์

Ableton 1 ปี
ADAM AUDIO 5 ปี *F-series ประกัน 2ปี / รุ่นอื่นประกัน เพิ่ม 3 ปี เป็น 5ปี เมื่อลงทะเบียนที่
https://www.adam-audio.com/en/my-adam/registration
AKG 1 ปี
AKAI 1 ปี
Alesis 1 ปี
APOGEE 1 ปี
Aston Microphone 3 ปี สำหรับสินค้า Aston ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่ https://www.astonmics.com/EN/my-aston (2 ปี สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน)
Audio Engine 3 ปี
Audio Technica 1 ปี
Audix 1 ปี
Austrian Audio 2 ปี
Beoplay 1 ปี
Beyerdynamic 1 ปี
Blackmagic 1 ปี
BLUE 1 ปี
Clef Audio 1 ปี
DENON 1 ปี
DENON DJ 1 ปี
DENON PRO 1 ปี
Fender 1 ปี
Fiio 1 ปี
Focusrite 3 ปี
Harman Kardon 1 ปี
ICON 1 ปี
iFi-Audio 1 ปี
IK Multimedia 1 ปี
Jabra 1 ปี
JBL 1 ปี
Klipsch 1 ปี
KORG 1 ปี
KRK 1 ปี
MACKIE 1 ปี
Marshall 1 ปี
M-Audio 1 ปี
MEE Audio 1 ปี
MidiPlus 1 ปี
MIFO 1 ปี
Native Instruments 1 ปี
Nexigo 1 ปี
Novation 3 ปี
Optimal Audio 1 ปี
Pioneer 1 ปี
Plantronics 1 ปี
Presonus 1 ปี
RANE 1 ปี
RODE 2 / 5 / 10 ปี สำหรับสินค้า RODE ที่ลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่ https://warranty.rode.com/specific to the models as per the specified conditions (1 year for unregistered products)
Roland 1 ปี
ROLI 1 ปี
Sabinetek 1 ปี
Samson 1 ปี
Saramonic 1 ปี
sE Electronics 3 ปี ลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันที่ http://www.seelectronics.com/register-a-product 2 ปี สำหรับ สินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน
Sennheiser 1 ปี
Shure 1 ปี
Sonos 1+1 ปี เมื่อลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3r36PRX ภายใน 15 วัน หลังจากซื้อสินค้า
Soundcraft 1 ปี
Sonar Work 2 ปี
Synco 1 ปี
TASCAM 1 ปี
Townsend Labs 1 ปี
UDG 1 ปี
Universal Audio 1 ปี
V-MODA 1 ปี ประกัน 1ปี และ 2ปี เฉพาะรุ่นที่ระบุไว้ ข้างกล่อง
Wavebone 1 ปี
Westone 2 ปี
YAMAHA 1 ปี
ZOOM 1 ปี

เราช่วยคุณได้ไหม?

ตะกร้าสินค้า
เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชีใช่หรือไม่?

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา Terms & Privacy Policy

Home
0 รายการโปรด
0 items Cart
My account