หน้าแรก » หน้าร้าน » โปรแกรม และ ปลั๊กอิน » Melodyne 5 studio, upgrade from Melodyne editor (any version)

Melodyne 5 studio, upgrade from Melodyne editor (any version)

รหัสสินค้า: SW-00291

฿ 11,000

หรือผ่อนชำระ 0% 10 เดือน ฿ 1,100

สินค้าชิ้นนี้สามารถผ่อนชำระได้ ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ระหว่าง 3, 6 หรือ 10 เดือนในหน้าชำระเงิน

เดือน อัตราดอกเบี้ย% ราคา/เดือน
3 0% ฿ 3,667
6 0% ฿ 1,833
10 0% ฿ 1,100
ดาวน์โหลด ทันที!
*เมื่อชำระเงินสำเร็จ, ลิ้งดาวน์โหลดจะถูกสร้างขึ้นและส่งไปที่อีเมลของคุณ
จัดส่งฟรีในวันถัดไป เมื่อสั่งซื้อครบ 500 บาท*
รับประกัน สินค้าของแท้ 100% ประกันศูนย์ไทย
สามารถ ผ่อนชำระ ได้
ให้บริการด้วยรอยยิ้มเสมอ
3 คนกำลังดูสินค้าชิ้นนี้อยู่!

วิธีการชำระเงิน:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Melodyne 5 studio, upgrade from Melodyne editor (any version)

Upgrade Note: This is an upgrade for owners of Melodyne Editor. The full version of Melodyne 5 Studio is also available.

 

How You Want to Work with Audio Today

Melodyne 5 Studio is the complete Melodyne, with all Melodyne’s unique functions and possibilities. For professional vocal editing, choirs, instruments of all kinds, and samples. And with a multi-track workflow unsurpassed in terms of ease-of-use and musicality.

Features

 • Grammy Award-winning technology, including DNA Direct Note Access.
 • Exceptionally musical and intuitive note-based way of working.
 • The Algorithms: Melodic (with Sibilant Detection), Percussive, Universal, Polyphonic.
 • Multitrack Note Editing  – edit multiple tracks in a single Melodyne window.
 • The complete Melodyne toolkit.
 • Macros for correcting intonation, timing quantization and levelling – even across tracks.
 • The Chord Track and Chord Grid with automatic chord recognition.
 • Tempo detection and editing.
 • The Sound Editor, offering unique control overtone colours.
 • Comprehensive functions for the editing of scales, tuning systems and temperaments.
 • Inspectors for quick access to all parameters.
 • Polyphonic audio-to-MIDI export.
 • Full compatibility: VST 3, AU, AAX, stand-alone.
 • Integration via ARA Audio Random Access (depending on the DAW).

New in Melodyne 5

New technologies, for better results in less time. Thanks to the fundamentally improved “Melodic” algorithm, Melodyne makes your vocal editing even better than before. With perfect, natural corrections at the press of a key. Thanks to the Chord Track, you can adapt notes with lightning speed to suit the song – chord recognition included. And with the unique Fade Tool, you can create note-based fades – even in polyphonic recordings and samples.

All this is new:

 • The ability to edit pitched and noise-like components separately with the “Melodic” algorithm.
 • More musical analysis of pitch deviations.
 • The Chord Track and Chord Grid for pitch editing, chord recognition.
 • The Fade Tool and Leveling Macro for editing dynamics.
 • An additional algorithm (“Percussive Pitched”) plus other algorithm improvements.
 • Search functions for keyboard shortcuts, saving of shortcut sets.

Vocals, Now Even Better

Melodyne heightens its core competence. The “Melodic” algorithm used for vocals can now distinguish the unpitched, noise-like components of a note – i.e. voiceless consonants (such as sibilants like “s”) and breath sounds – from its pitched components. Even when they coincide. And although all pitch and timing changes are implemented in a tried-and-tested manner as far as the pitched components are concerned, different rules that emulate accurately the natural behavior of the human voice govern the handling of sibilants. So now when you are working with Melodyne, you obtain the highest possible sound quality and most natural-sounding results automatically.

Pros will be relieved to discover it’s no longer necessary to isolate each individual sibilant by hand. That saves a lot of time and makes for a more meaningful display in the Note Editor. At the same time, the results sound far better, as automation works more precisely and overlaps between sibilants and pitched components are taken into account.

Sibilant detection not only yields acoustic advantages but also new creative possibilities: With the Sibilant Tool, you can adjust the balance between the sibilants and the pitched components of a note. Sibilants can be attenuated, muted altogether, emphasized or even isolated – everything is possible. So, into the bargain, you get a perfect de-esser that only affects the problem areas and has no side-effects on other components of the vocal sound.

Modelled on Human Hearing

Why do some notes sound out of tune and not others? Fluctuations in pitch contribute to the quality of a vocal performance because it is through them that passion and emotional complexity find expression. They give it, in other words, its human dimension. But for their contribution to be a positive one, the nature, scope and precise timing of such fluctuations is of crucial importance.

A note doesn’t necessarily sound sharp or flat just because it isn’t “spot on” mathematically. Just particular, often very brief segments of the note annoy us. Sometimes at the beginning, sometimes at the end, sometimes somewhere in between. It is these crucial segments that have to be perfectly in tune; if they are, the note will sound right to us. The presence of any fluctuations before or after to such segments doesn’t trouble us – to the contrary, Celemony feel they add life to the performance and sound natural.

Melodyne now identifies these problem areas precisely, and the offset shown in the Note Inspector is calculated from the pitch of each note at the crucial moment only – not its entire lifetime. As a result, double-clicking (to set a note’s offset to zero) now yields precisely the right musical result. Also the macro profits from this new, even more musical approach: Each individual note is pitched to perfection. Yet everything still sounds natural and alive

The Chord Track and Chord Grid

Work better with chords, adapt notes quickly. Melodyne 5 offers you a chord track that is linked to the Pitch Grid in the Note Editor. This makes working with chords far more enjoyable and harmonies more transparent. Because you can see at any time which pitches are compatible with the current chord and can adapt the notes accordingly with lightning speed. This is helpful when you’re altering chords, and if you want to match any sample harmonically to your music, it works like a dream.

Autopilot for chords. Melodyne’s chord recognition technology is so advanced, it can consider tracks apart or together – even the entire mix – and identify the chords formed when their notes are combined. It analyses your recordings fast and reliably and fills in the Chord Track automatically. This makes working with chords even easier.

Dynamics Functions

Note-based fades. The Fade Tool gives you highly effective control over the dynamics of your recording. For each note individually. Even within a chord. This is unique and offers totally new creative possibilities for dynamic editing. And since in Melodyne the fades belong to the notes, they are automatically preserved when the notes are moved or copied.

Controlling the dynamic range. The Leveling Macro makes loud notes quieter and quiet ones louder, it adjusts volume disparities. Even – thanks to Melodyne technology – in polyphonic recordings. So if one or more notes in a chord are too quiet and being drowned out by the rest, you can raise them effortlessly to the desired level.

Further Algorithm Improvements

 • “Percussive Pitched” This new algorithm was developed especially for instruments like tabla, berimbau or 808-kick, the notes of which – though percussive in character – still have a recognizable pitch.
 • “Robust Pitch Curve” With this new option, you can obtain better sound quality when editing certain signals, such as those with a great deal of reverberation. When it is activated, the monophonic algorithms employ a pitch curve that has been slightly smoothed out.
 • “Complex” This algorithm playback type has been improved and can now be used just as flexibly as the playback type “Tonal” concerning the formants.

Other improvements

 • Better keyboard shortcuts. New search function for keyboard shortcuts, the saving of personalized shortcut sets has been improved.
 • No more “.mdd” files. Melodyne’s detection data, which was previously saved to separate “.mdd” files, is now stored in the audio files themselves, making file directories clearer and the sharing of projects easier.

What Is Melodyne?

Note-based Audio Editing

Melodyne grants you unrivalled access to all the musical details in your recordings and samples – note by note. This is made possible by a sophisticated analysis that delves deeply into your recordings and samples, and recognizes and understands the musical relationships within them: the individual notes and their characteristics, the scales, keys and chords, the timing, the tempo, the tone colour. And with Melodyne, you can edit all these things intuitively. With vocals, but every type of instrument as well – including polyphonic ones, such as the piano and guitar.

Notes and Tools

In Melodyne, notes are represented by blobs. By manipulating these with Melodyne’s powerful tools, you can edit (among other things) the pitch, vibrato, volume, sibilants, length, timing and formants of each note. In this way, you can enhance in a musical yet straightforward manner the intonation, phrasing, dynamics and timbre of a performance. While ingenious algorithms ensure your editing’s almost always inaudible, sensitive, natural.

 • Notes instead of waveforms. With Melodyne, you see the notes in your recordings and samples, and can manipulate and modify them at will. Even with polyphonic instruments like the piano and guitar.
 • Tools and macros. Edit intonation, melody and harmony, but also rhythms and grooves, dynamics, formants and much more. Using intelligent macros or – with great precision – by hand.
 • Multitrack Note Editing. See and edit the notes of multiple tracks simultaneously in a single window. Only Melodyne makes music this transparent and tangible.
 • All that counts musically. Melodyne also recognizes chords, keys, tunings and tempos. And the editing functions for these important musical parameters are just as comprehensive as for the notes themselves.
 • Innovative sound design. Access the overtones of your instruments directly and change their tone colour in unique ways. Using an ultra-musical equalizer, resynthesis and morphing.
 • Compatibility and user-friendliness. Melodyne can be operated via ARA or as a plug-in directly in a DAW. Or even as a stand-alone program. Its flexible interface adapts perfectly to the requirements of each situation.

Melodyne Studio, Editor, Assistant & Essential Compared

System Requirements

Mac

 • macOS 10.12 or higher (M1 Apple Silicon supported) (64-bit only)
 • Intel Dual Core processor (Quad Core or better recommended)
 • 4 GB RAM (8 GB or more recommended)

Windows

 • Windows 10 or higher (Windows 11 supported (64-bit only)
 • Intel or AMD Dual Core processor (Quad Core or better recommended)
 • 4 GB RAM (8 GB or more recommended)
 • ASIO-compatible audio hardware

Activation

Computer-based or iLok USB dongle (2nd or 3rd generation), Melodyne essential only computer-based. Internet access is required for the first activation.

Interfaces

Plugin operation via VST3, AU or AAX. ARA integration with compatible DAWs is set out in the section below.

DAW Compatibility

Celemony has tested Melodyne 5 with the following configurations:

 • Avid Pro Tools 2022.04 under Windows 11, macOS 12.3.1 (Intel), macOS 12.3.1 (Apple Silicon under Rosetta)
 • Logic Pro 10.7.4 (ARA) under macOS 12.3.1 (Intel) and macOS 12.3.1 (Apple Silicon under Rosetta)
 • Steinberg Cubase 12.0.20 (ARA) under Windows 11, macOS 12.3.1 (Intel), macOS 12.3.1 (Apple Silicon native)
 • PreSonus Studio One 5.5.2 (ARA) under Windows 11, macOS 12.3.1 (Intel), macOS 12.3.1 (Apple Silicon native)
 • Cakewalk by Bandlab 2022.02 (ARA) under Windows 10
 • Ableton Live 11.1.1 (VST3) under Windows 10, macOS 12.3.1 (Intel), macOS 12.3.1 (Apple Silicon native)
 • MOTU Digital Performer 11.0.4 (VST3) under macOS 12.3.1 (Intel), macOS 12.3.1 (Apple Silicon native)
 • Steinberg Nuendo 12.0.0 (ARA) under Windows 11, macOS 12.3.1 (Intel), macOS 12.3.1 (Apple Silicon native)
 • Magix Samplitude Pro X7 17.2.1 (64-bit) under Windows 10
 • Magix Sequoia 15.4.2 (ARA, 64-bit) under Windows 10
 • Acoustica Mixcraft 9.0.469 (64-bit) under Windows 10
 • Cockos Reaper 6.5.4 (ARA) under Windows 10, macOS 12.2 (Intel), macOS 12.2 (Apple Silicon native)

Any references to any brands on this site/page, including reference to brands and instruments, are provided for description purposes only. For example

จัดส่งฟรีในวันถัดไป เมื่อสั่งซื้อครบ 500 บาท*
รับประกัน สินค้าของแท้ 100% ประกันศูนย์ไทย
สามารถ ผ่อนชำระ ได้
ให้บริการด้วยรอยยิ้มเสมอ

การรับประกัน

Unable to retrieve warranty information

ยินดีให้บริการ

สัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงได้แล้วที่นี่

ProPlugin Stores

จัดส่งฟรีในวันถัดไป เมื่อสั่งซื้อครบ 500 บาท*
รับประกัน สินค้าของแท้ 100% ประกันศูนย์ไทย
สามารถ ผ่อนชำระ ได้
ให้บริการด้วยรอยยิ้มเสมอ

รีวิวจากลูกค้า

0 reviews
0
0
0
0
0

รีวิว

Clear filters

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Melodyne 5 studio, upgrade from Melodyne editor (any version)”

สินค้าที่พึ่งดู

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป

แบรนด์

melodyne

ตัวเลือกที่ใช่! 👍🏻

เริ่มต้นประสบการณ์เสียงที่เหนือคำบรรยายตอนนี้...

Melodyne 5 studio, upgrade from Melodyne editor (any version)

฿ 11,000

จัดส่งฟรีในวันถัดไป เมื่อสั่งซื้อครบ 500 บาท*
รับประกัน สินค้าของแท้ 100% ประกันศูนย์ไทย
สามารถ ผ่อนชำระ ได้
ให้บริการด้วยรอยยิ้มเสมอ