เทคนิค Solo กีตาร์ด้วย Mode

ซ้อมเยอะช่วยให้เก่งไว แต่ถ้าศึกษาทฤษฎีไว้ก็จะเก่งไวขึ้นไปอีก ProPlugin แนะนำ Mode สำหรับสร้าง Solo สูตรลัดสำหรับมือกีต้าร์ !!!

การพัฒนาทักษะการเล่นกีตาร์นั้น จะต้องใช้เวลาลาในการฝึกฝนให้มีความชำนาญ เพื่อสามารถเล่นเทคนิคที่จำเป็นสำหรับกีตาร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคอร์ด Riff หรือแม้กระทั่งการ Solo

ในการฝึก Solo กีตาร์ อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการฝึก พร้อมกับความใจ และความเข้าใจในทฤษฎี เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการสร้าง Solo ของตัวเอง และการอิมโพรไวส์ได้

จากบทความที่แล้วที่เราได้พูดถึงสเกล Pentatonic (อ่านบทความเรื่อง Pentatonic) เพื่อให้มือกีตาร์นำไปฝึกเพื่อเริ่มต้นสร้าง Solo บนกีตาร์กันไปแล้ว

วันนี้ ProPlugin จะมาแนะนำ Mode สำหรับนำไปสร้าง Solo ของมือกีตาร์กัน (เครื่องดนตรีที่มี Pitch อื่นๆก็นำไปฝึกได้) 

ก่อนที่จะไปพูดถึง Mode เราก็ขออธิบายไว้ก่อนว่า โครงสร้างของ Mode ที่เรานำมานี้จะคิดจากโครงสร้างของสเกล Major อีกที เอาโครงสร้างของสเกล Major แล้วนำมาชาร์ปแฟลตตามโครงสร้างในตัวอย่างภาพในโพสต์นี้ 

เช่น C Dorian ก็เอาโครงสร้างของสเกล C Major : 1  2  3  4  5  6  7 มาติดชาร์ปแฟลตเป็น 1  2  b3  4  5  6  b7 นั่นเอง 

Mode คืออะไร ?

ในที่นี้เราจะยกมาเฉพาะ Mode ของสเกล Major โดยจะขออธิบายแบบยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ แล้วกันนะครับ

สเกล Major คือแม่แมวตัวหนึ่งที่มีลูกซึ่งเป็น Mode อยู่ 7 ตัว โดยแต่ละตัวจะมีชื่อที่แตกต่างกัน โดยเรียงลำดับจากพี่คนโตไปหาน้องคนเล็กคือ

1️. Ionian

โครงสร้าง : 1 2 3 4 5 6 7

ใช้กับคอร์ด Major 7

เช่น C Ionian ใช้กับ Cmaj7

2️. Dorian

โครงสร้าง : 1 2 b3 4 5 6 b7

ใช้กับคอร์ด Minor 7

เช่น C Dorian ใช้กับ Cm7

3️. Phrygian

โครงสร้าง : 1 b2 b3 4 5 b6 b7

ใช้กับคอร์ด Minor 7

เช่น C Phrygian ใช้กับ Cm7

4️. Lydian

โครงสร้าง : 1 2 3 #4 5 6 7

ใช้กับคอร์ด Major 7

เช่น C Lydian ใช้กับ Cmaj7

5️. Mixolydian

โครงสร้าง : 1 2 3 4 5 6 b7

ใช้กับคอร์ด Dominant 7

เช่น C Mixolydian ใช้กับ C7

6️. Aeolian

โครงสร้าง : 1 2 b3 4 5 b6 b7

ใช้กับคอร์ด Minor 7

เช่น C Aeolian ใช้กับ Cm7

7️. Locrian

โครงสร้าง : 1 b2 b3 4 b5 b6 b7

ใช้กับคอร์ด Minor 7(b5)

เช่น C Locrian ใช้กับ Cm7(b5)

เช่น แม่แมว C Major ก็มีลูกแมวที่เป็น Mode อยู่ 7 ตัวคือ

1️. C Ionian

2️. D Dorian

3️. E Phrygian

4️. F Lydian

5️. G Mixolydian

6️. A Aeolian

7️. B Locrian

เมื่อรู้โครงสร้างของ Mode แล้วก็อย่าลืมนำไปฝึก และปรับใช้ในการ Solo กีตาร์กันนะครับ รับรองได้เลยว่าฝีมือต้องพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน