YouTube video

เปิดตัว Endorser กลองไฟฟ้า Alesis มือกลองดีกรีระดับแชมป์ OVERDRIVE DRUM FACT | Back up Paper Planes วงขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนม !! (แจ๊ส ฤทธิ์อำนาจ ขวานทอง).