YouTube video

Plug-ins จำลองเสียงแอมป์ระดับเทพ ด้วย UAD Amp Emulatator ทำเพลงด้วยเสียงจากแอมป์ระดับเทพ จาก Plug-ins UAD จะเสียงสมจริงขนาดไหน เสียงเทพแค่ไหน มาลองฟังกันครับ