YouTube video

เราเอาสามไมค์คุณภาพดีมาลองให้ดูกันแล้ว หรือใครอยากมาลองเสียงไมค์จริง ๆ สามารถเข้ามาลองกันที่ร้าน ProPlugin กันได้เลย.