YouTube video

หมดกังวลเสียงจี่ฮัมตอนอัดกีตาร์ ถ้ามี iZotope RX9 ปลั๊กอินตัดเสียงรบกวนที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน Guitar De-Noise ที่จะช่วยจัดการกับปัญหาเสียงรบกวนจากการอัดกีตาร์.