YouTube video

“เปลี่ยนหูฟังที่มีให้กลายเป็นไมค์” เทคนิคดีๆ ที่อยากบอกต่อ ออกงานทั้งทีแต่ลืมเอาไมค์ไปด้วย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยวิธีนี้ ด้วยรักและห่วงใยจาก Pro Tips