YouTube video

พร้อมเสียเงินกันแล้วหรือยัง!? หน้าฝนแบบนี้ ก็ต้องจัด MIDI Controller (ไม่เกี่ยว) จะดี จะโดน สัมผัสถึงใจจริง มารับชมพร้อมกัน!.