YouTube video

วันนี้แตกต่างไม่เหมือนทุกที พบกับความสดใสในช่อง กับสาวๆ วง iHearBand จะโดนตกกันไหมลองฟังกันดูคร่าา~~ ^o^/ หัวข้อ : ขั้นตอน การซาวส์เช็คของนักดนตรี การซาวส์เช็คโดยทั่วไป ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1 เวลานัดซาวส์เช็ค 00:51 2.