YouTube video

มีผู้ชมทางบ้าน เรียกร้องกันมาตลอด ว่าอยากให้ทาง ProPlugin ช่วยทำคลิปสอน เริ่มต้นทำเพลงให้หน่อย วันนี้เราก็เลยจัดให้!.