YouTube video

จากนักดนตรีแห่งวงร็อคในตำนาน สู่การเป็น โปรดิวเซอร์มือทอง เจาะลึกกันแบบสุด ๆ กับเรื่องราวของโปรดิวเซอร์และมือเบสมากประสบการณ์ เล่าถึง 20 ปี บนเส้นทางสายดนตรี พร้อมเผยเทคนิคลับเปิดเบื้องหลังแนะนำอุปกรณ์การทำเพลงอย่างมืออาชีพ #ProPlugin #Pid_bodyslam #AmplifyingRoom