YouTube video

สานฝันทางดนตรีให้เด็กไทย ด้วยการประมูลสินค้าทางดนตรีในงาน Pro For Charity กับ ProPlugin รายได้ทั้งหมดนำไปเป็นอุปกรณ์ดนตรีให้เด็กที่ขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดีดีกับ ProPlugin ในงาน Pro For charity ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 29 สิงหาคม 2556 นี้ เวลา 13.