YouTube video

หนึ่งในการบริจาคสมทบทุน กับโครงการสานฝันให้น้องปีที่ 2 โดยผ่านทุกใบเสร็จที่ท่านชำระค่าสินค้า และทุกช่องทางของการเปิดรับบริจาคมาโดยตลอด พวกเราชาว ProPlugin ได้ทำการรวบรวมเงินบริจาคจากทุกท่าน จัดหาอุปกรณ์ห้องซ้อมดนตรี และได้ออกเดินทางทำภารกิจ ส่งมอบอุปกรณ์ เพื่อจุดประกายความฝันแก่น้องๆ โรงเรยนบ้านเปียงซ้อให้เป็นความจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปีถัดๆ ไปเราจะเดินทางไปที่ไหน และสานฝัน หรือ ส่งต่อโอกาสดีๆให้กับใครติดตามกันอีกครั้งในปีหน้าครับ #ProPlugin #AmplifyYourDreams #สานฝันให้น้อง