YouTube video

มาชมคลิปย้อนหลังกิจกรรมที่เราได้ลงไปมอบอุปกรณ์และเครื่องดนตรีให้กับน้อง ๆ กลุ่มลูกเหรียงที่จังหวัดยะลากัน . ซึ่งเราต้องขอขอบคุณลูกค้า ProPlugin และผู้ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้ทุกท่าน รวมถึงทีมงานทุกคนที่ช่วยกันทำให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นได้ . เพราะเสียงดนตรี คือเครื่องมือในการเยียวยาที่ดีที่สุดในทุกจังหวะของชีวิต ขอบคุณทุกคนมากครับ ❤