YouTube video

มาดูกันชัดๆลึกๆ กับ Channel Strip ที่ห้องอัดทั่วโลกยอมรับ Universal Audio รุ่น 6176 ที่เป็นสุดยอด Channel Strip ในตำนานที่รวมทั้งไมค์ปรีแอมป์แบบหลอด 610 และ Compressor 1176LN ไว้ในตัวเดียวที่ให้น้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์คงความเป็น Vintage ไว้อย่างยอดเยี่ยม