YouTube video

วันนี้ ProPlugin จะมาแกะกล่องไมโครโฟนสำหรับ Work from home 3 รูปแบบ เลือกได้ตามใจคุณได้ โดยทั้งสามแบบจะมีอะไรบ้าง รับชมได้เลย