YouTube video

ProPlugin Preview ออดิโอ้อินเตอร์เฟสสําหรับคนทํา Podcast ขจัดปัญาเรื่องยุ่งยากซับซ้อน Podcast ง่ายมือใหม่ก็ใช้ได้แถมได้คุณภาพเสียงที่ดีอีกด้วย