YouTube video

พบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกันสุด ๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเส้นทางดนตรีของพี่ปิ๊ด ทำไมถึงเริ่มเล่นเบส เบสตัวแรกได้มายังไง ไปจนถึงการพัฒนาตัวเองสู่การเป็นโปรดิวเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่พี่ปิ๊ดเลือกใช้การทำงาน