YouTube video

บทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของอ๋อง ภูริอาจ กับชีวิตเส้นทางเบื้องหลังในวงการดนตรี จนได้เป็น Show Director และ Sound Engineer วง Bodyslam