YouTube video

สำหรับใคร ที่ใช้ UA Volt กันอยู่ ผมอยากจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง UA Volt กับ iPhone & iPad เรามาทำร่วมกันครับ How To Setup UA Volt with iPhone & iPad.