YouTube video

Sansuay สตรีมเมอร์สุดคาวาอี้จาก Attack All Around ทำไมเสียงของเธอ ถึงได้เปลี่ยนไปน่ารักขึ้น!? อย่าบอกนะว่าเพราะไมค์ AKG Lyra.