YouTube video

ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงขั้นสุดยอด มีหลากหลายรุ่น แยกแยะตามชนิดของเครื่องดนตรีต่างๆ ลองมาสัมผัสดูครับ