YouTube video

[ProPlugin Review] | รีวิว Alesis SamplePad Pro กลองไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มเสียง Samp ลงไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองจริงที่คุณมิกซ์ขึ้นมาเอง หรือจากปลั๊กอิน และมาพร้อมกับเสียงในตัวที่พร้อมใช้งานได้เลย จะเป็นยังไงบ้าง ไปดูพร้อมกัน !!.