YouTube video

Complete-TV : ช่วง Showtime “Digital DJ” แนะนำอุปกรณ์ Digital DJ สำหรับใครที่กำลังสนใจการเริ่มต้นเป็นดีเจ ไม่ควรพลาดช่วงนี้