📈 ย่านสำคัญของกีตาร์ไฟฟ้า
20-80 Hz : Deep Bass มักจะตัดย่านนี้ออก
100-350 Hz : เพิ่มความสมบูรณ์ของเสียงและให้เนื้อเสียงของกีตาร์
2-2.5 kHz : ตัดย่านนี้ออกเพื่อลดความรุนแรงของกีตาร์
2-3 kHz : เพิ่มย่านนี้ถ้าต้องการเสียงดีด เสียงปิ๊กและเสียงตบสาย
7-11 kHz : เสียงหึ่งของกีตาร์มักจะพบกับเอฟเฟค Distrotion
10-20 kHz : ไม่ใช่ย่านเสียงพื้นฐานสามารถตัดย่านนี้ทิ้งได้

Leave a Reply