YouTube video

‍ มาพิสูจน์กันครับว่าทำไม.. Apogee ถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน Audio Interface ที่มีภาค Converter ที่ดีที่สุดในโลก