YouTube video

Live session จากโครงการดีๆของ ProPlugin ที่ได้ร่วมมือกับ CEA องค์กรสนับสนุนศิลปิน เปิดโอกาสให้นักดนตรีไทยมาแสดงออก มาโชว์ของกันมาเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่กับวงดนตรีที่อาจไม่เคยชมมาก่อน งานนี้ต้องดู! Like A Secret Seen วงโพสต์ ฮาร์ดคอร์ จากสังกัด Blackat Records กับเพลงใหม่ “Lover’s Rhapsody” ที่มาในรูปแบบดนตรีโพสต์ ฮาร์ดคอร์ จังหวะกลาง ๆ เน้นการสื่อสารเรื่องราวความเจ็บปวดที่สะท้อนออกมาจากเนื้อหา จุดเด่นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ของวงนี้คือเสียงร้องโหนสูงจนเกือบคล้ายผู้หญิงของนักร้องนำ #AmplifiedSessions #ProPlugin